Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door gebruikers van deze website verstrekte persoonlijke gegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van stichting Bak&Praat.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wanneer u persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden uw gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met aan derden of gebruikt voor externe marketingdoeleinden aangewend zonder uw toestemming hiervoor.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te kunnen verstrekken en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van stichting Bak&Praat.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens
U kunt contact opnemen met stichting Bak&Praat wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens niet worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan alle contactpersonen bij stichting Bak&Praat. U wordt dan niet meer door stichting Bak&Praat benaderd voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie
U kunt via stichting Bak&Praat laten controleren of uw gegevens juist zijn geregistreerd. Indien de gegevens niet juist zijn geregistreerd, wordt dit gecorrigeerd. Hierbij kan worden gevraagd u te legitimeren.

(Technische) beveiliging
Stichting Bak&Praat heeft passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Alle personen die namens de stichting van uw gegevens kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van uw gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op uw wensen aan te passen. Stichting Bak&Praat verzamelt via de website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies.” Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze blokkeren in uw internetbrowser.

Wijziging van privacy statement
De inhoud van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de stichting te alleen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van stichting Bak&Praat, dan kunt u deze richten aan Stichting Bak&Praat, Molenstraat 20, 7551 DC Hengelo, tel: 06-21457951 of mail naar info@bakenpraat.nl.