Het gebruik van de website van Stichting Bak&Praat is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Als gebruiker van deze website wordt geacht dat u kennis neemt van de voorwaarden en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Stichting Bak&Praat kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website
De website van stichting Bak&Praat is bedoeld om informatie te bieden over de organisatie, de doelen van de organisatie en bezoekers in de gelegenheid te stellen om een donatie te doen, zowel eenmalig als structureel. Alle informatie is van algemene aard. De informatie kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan. De inhoud van de website (ook hyperlinks naar externe websites) kan altijd zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website
Aan de informatie op de website kan geen garantie worden geboden van correctheid. Stichting Bak&Praat kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik van de website. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer stichting Bak&Praat op de hoogte wordt gesteld van fouten of onvolledige informatie, zal de inhoud van deze informatie zo snel mogelijk worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Wanneer u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met stichting Bak&Praat. Stichting Bak&Praat kan niet garanderen dat de website altijd volledig vrij is van onderbrekingen. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of inhoud op de website met inbegrip van beschadiging van uw gegeven, apparatuur of programma’s, kan stichting Bak&Praat niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Auteursrecht en eigendomsrecht
U heeft het recht om de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar elke pagina van de website van stichting Bak&Praat. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van stichting Bak&Praat moet in een nieuw venster worden geopend. Het URL-adres van de webpagina van stichting Bak&Praat moet duidelijk zichtbaar zijn. Over de reproductie van de informatie, kunt u contact opnemen met stichting Bak&Praat. Stichting Bak&Praat behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan stichting Bak&Praat overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Stichting Bak&Praat wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Stichting Bak&Praat mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat stichting Bak&Praat de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.